Liczba rzeczowników, cz. II. W poszukiwaniu odzieży w liczbie mnogiej

Czy rzeczowniki takie jak piwo, mleko, piasek, woda, żelazo, zboże, ryż mają liczbę mnogą? Jak to jest z liczbą mnogą polskich rzeczowników? Które ją mają, które jej nie mają i już, a które nie mają, ale… mogą mieć. I kiedy mogą mieć. Oto druga część trylogii (pierwsza część dostępna jest tutaj).

Czytaj dalej